Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld en uit, ons inziens, betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is. Arese Trade BV is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. Arese Trade BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is.Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Arese Trade BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Deze website van Arese Trade BV kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Arese Trade BV liggen. Arese Trade BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Arese Trade BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Arese Trade BV is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Arese Trade BV die de informatie toegankelijk maakt.

Copyright Arese Trade BV 2009, alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2023 Maserati Spares