Privacy

Toegang tot de registraties binnen MaseratiSpares.com hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Arese Trade BV zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Tenzij u uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Arese Trade BV zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Arese Trade BV de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Copyright © 2023 Maserati Spares